3.0ยฐC / 88%

Pioggia debole

Rischio di malattia

Tipo Ultimi 5 giorni Oggi
22.04.2024
Outlook
Peronospora
Infezione primaria
Caricamento...
Peronospora
Infezione secondaria
Caricamento...
Muffa polverosa
Infezione primaria
Caricamento...

Valori del sensore (min avg max)

Conta solo l'ultima misurazione del dispositivo. Tutti i valori misurati nelle ultime 2 ore.
Oggi
18.09.2022 15:14

๐Ÿƒ 100% | ๐Ÿ‡ 0%
๐Ÿƒ 1.67 | ๐Ÿ‡ 0

18.09.2022 15:14

๐Ÿƒ 100% | ๐Ÿ‡ 0%
๐Ÿƒ 16.17 | ๐Ÿ‡ 0

05.09.2022 13:03

๐Ÿƒ 0% | ๐Ÿ‡ 0%
๐Ÿƒ 0 | ๐Ÿ‡ 0

05.09.2022 13:03

๐Ÿƒ 56% | ๐Ÿ‡ 0%
๐Ÿƒ 6.46 | ๐Ÿ‡ 0

05.09.2022 13:03

๐Ÿƒ 43% | ๐Ÿ‡ 0%
๐Ÿƒ 0.54 | ๐Ÿ‡ 0